ระบุสารเสพติดภายในไม่กี่วินาที (Identify Narcotics Within Seconds)

Last updated: 26 Jul 2023  |  130 Views  | 

รามานสเปกโทรสโกปีเป็นเลิศในการระบุสารเสพติดส่วนใหญ่ เนื่องจากรามานไม่ทำลายหรือสร้างผลกระทบกับตัวอย่าง จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะทำลายหรือทำให้หลักฐานเสียหาย การระบุจะทำได้ในไม่กี่วินาทีและไม่จำเป็นต้องเปิดถุงพลาสติกหรือภาชนะแก้ว การเก็บสารที่ไม่รู้จักไว้นั้นมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากสารเสพติดหลายชนิดก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

Adapting To a Rapidly Changing Landscape
Every year, there are more than 50 new narcotic substances reaching the illegal market. For law enforcement officials, keeping up with new substance definitions is a challenge and traditional methods, such as wet chemistry tests, cannot keep up. To make sure the law enforcement community is always up to date, Serstech updates its narcotics library every quarter with new narcotics and precursors, together with CAS numbers and GHS symbols for each substance.

Serstech’s instruments are delivered with ChemDash, a powerful software that lets its users quickly and easily update all instruments in the organization with the latest narcotics definitions. ChemDash allows for easy management of libraries and users and reports are generated with just a few clicks.

Fast Decision Making and Reporting
During an anti-narcotics operation, it is often vital to get quick and precise decision support. Serstech’s instruments are small and light enough to be carried around in a backpack or a pocket and has battery life enough to last a long working day. By always having the instruments at hand, a decision to apprehend or release a suspect can be made in seconds and without exposing the operative to potentially harmful substances.

All measurements are stored safely in the instrument, which can hold far beyond 100 000 measurements in its persistent memory. The measurements can be transferred by using a USB cable or wirelessly (Serstech Arx only) to a computer for further analysis, reporting and efficient handling of evidence.

Custom-Made Libraries
Every national or regional law enforcement has its own set of prioritized narcotic substances, based on their prevalence in the local communities. Serstech is adding new substances to its proprietary libraries every quarter and it is also easy for a law enforcement agency to add its own, e.g. based on street samples seized in recent operations.
New substances are added in about a minute, and can then be distributed to other instruments within or outside the organization, by using ChemDash. The custom-made libraries allow you to stay up to date every day and make sure everyone in your organization has the latest and most relevant substance definitions in every instrument.

Ease of Use to a New Level
The time and effort necessary to get a clear answer are keys to efficient and professional work in anti-narcotics. Serstech Arx introduces Quick Scan, which allows for operation with a single press of a button. Very limited, if any, training is needed to operate Serstech Arx and a precise identification is available in seconds.

Serstech SERS Kit for Low Concentrations
Some narcotic substances are hard to identify with any instrument on the market. Therefore, Serstech provides a SERS kit, which uses patented technology to greatly amplify the Raman signal in a substance. Through this amplification, the Serstech 100 Indicator and Serstech Arx instruments can detect and precisely identify very low concentrations of narcotic substances, even street-quality heroin that has been highly diluted.

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy